Tryptyk podwodny. Osiemdziesięciolecie Polskich Sił Podwodnych (1932-2012) - Sławomir Sutowski, Sławomir Kuźmicki, Henryk Sołkiewicz

Unikalny zbiór informacji o okrętach podwodnych PMW. Napisana przez fachowców-praktyków.