Bazy U-Bootów - Sławomir Kędzierski, Jak P. Mallmann Showell

Ciekawe opisy. Przydałyby się rysunki, jakieś przekroje, opisy funkcjonalne. No ale nie można mieć wszystkiego. Nie do zniesienia chwilami dygresje cóż to uczyniono Niemcom w czasie wojny i jacy to ci Niemcy byli dobrzy dla robotników. Ci ludzie w pasiakach na zdjęciach to chyba robotnicy sezonowi. Kilka razy przy lekturze rzucałem książką w kąt. Chwała tłumaczowi za kilka przypisów wyjaśniających właściwe proporcje.